29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Edirne’den, İstanbul’a, İstanbul’dan Ankara’ya Sakarya’dan Trabzon’a, Trabzon’dan Çanakkale’ye kadar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyetin ilanının 99. yıl dönümü nedeniyle gün boyu süren kutlamalar akşam da fener alayları, video mapping gösterileri ve konserlerle devam etti.

İzmir’de ve Ankara’da da coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, renkli ve coşkulu görüntülere sahne oldu.


29 Ekim 1923 Türkiye’de Cumhuriyetin ilan edildi

Cumhuriyetin ilanı, hukuksal olarak İkinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923 günü gerçekleşen oturumunda Mustafa Kemal’in hazırladığı anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesiyle Türkiye Devleti’nin yönetim şeklinin cumhuriyet olarak belirlenmesidir.

Daha geniş anlamıyla cumhuriyetin ilanı; Türk toplumunu çağdaşlaştırmayı amaçlayan Türk devriminin bir parçasıdır, diğer yenileşme ve reformların da önünü açan bir siyasal inkılap hareketidir.

“29 Ekim 1339 (1923) tarih ve 364 sayılı Teşkilât-ı Esasîye Kanununun Bazı Mevaddının Tavzihan Tadiline Dair Kanun” ile 1921 Teşkilât-ı Esasîye Kanunu’nun altı maddesinde (1, 2, 4, 10, 11 ve 12. maddeler) değişiklik yapılmış; birinci maddesi şu şekilde değiştirilmiştir:

“Hâkimiyet, bilâkaydü şart Milletindir. İdare usûlü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir. Türkiye Devletinin şekl-i Hükûmeti, Cumhuriyettir.”

Anayasanın diğer maddelerinde yapılan değişiklikler ile cumhurbaşkanlığı makamı oluşturulmuş; Cumhurbaşkanının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendi üyeleri arasından seçileceği öngörülmüş; hükûmetin kuruluş usulü değiştirilmiştir. Hükûmetin kuruluş şeması bakımından meclis hükûmeti sisteminden vazgeçilerek parlamenter sisteme geçilmiştir

pic.twitter.com/SFpqeVRPMm

— NationalTurk (@nationalturkcom) October 29, 2022

The post 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı appeared first on NationalTurk.

İlgili Mesajlar